Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nông Sơn chú trọng “dân vận khéo”

THU PHƯƠNG - TRIÊU NHAN |

(QNO) - Ngày 7.7, Đảng ủy Quân sự huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020.

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai phong trào “Dân vận khéo” ở Nông Sơn. Ảnh: THU PHƯƠNG
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THU PHƯƠNG

Giai đoạn 2016 - 2020, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nông Sơn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Đồng thời triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.6.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được triển khai sâu rộng. Qua đó, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”...

Ban Chỉ huy Quân sự huyện vận động hơn 1.200 ngày công, di dời 3 nhà nằm trong diện sạt lở, tu sửa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng với tổng chiều dài 3,7km; chữa cháy gần 15ha rừng; khám bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 600 lượt người với kinh phí hơn 91,7 triệu đồng. Bên cạnh đó, tiến hành khảo sát hỗ trợ 3 hộ nghèo theo chủ trương xóa hộ đói, giảm hộ nghèo với tổng kinh phí 28,5 triệu đồng; xây dựng công trình đoàn kết quân dân cho địa phương kết nghĩa trị giá 22 triệu đồng; duy trì thường xuyên “hũ gạo vì người nghèo”; vận động xây dựng 6 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với tổng số tiền 420 triệu đồng... 

Hội nghị đã khen thưởng 3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020.

TAGS