Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 10.9 đến ngày 16.9.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 10/09/2022 đến ngày 16/09/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, xử lý rỉ dầu, phóng điện, phát nhiệt, quá tải MBA có thể gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 10/9/2022 (6h00 - 12h00)

Trạm Nam Sơn

Ngày 12/9/2022 (06h00-06h30 và 09h30-10h00)

Một phần xã Tam Anh Nam, Tam Thạnh, Tam Hòa

Ngày 12/9/2022 (6h00 - 10h00)

Trạm Nam Định, Nam Định 2, KDC Tam Anh Nam, KDC Tam Anh Nam T2, T3

Ngày 14/9/2022 (6h00 - 11h00)

Trạm An Tây

Ngày 14/9/2022 (6h00 - 11h00)

Trạm Khương Mỹ 1

Ngày 16/9/2022 (6h00 - 10h00)

Trạm Tam Nghĩa 3

Ngày 16/9/2022 (6h00 - 10h00)

Trạm Hòa An

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 10/9/2022 (7h30 - 10h00)

KDC số 9 phường An Xuân

Từ 20h30 ngày 10/9/2022 - 13h00 ngày 11/9/2022

Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng

Ngày 12/9/2022 (5h30 - 17h00)

KP Đoan Trai phường Tân Thạnh, KP An Hà Nam; Tổ 2-3 KP Phú Trung phường An Phú

Ngày 14/9/2022 (7h00 - 12h00)

KDC số 6-KP Mỹ Thạch Đông phường Tân Thạnh

Ngày 16/9/2022 (7h30 - 10h30)

Thôn Đồng Hành xã Tam Ngọc, KP Đồng Xiêm phường Trường Xuân

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 10/9/2022 (7h00 - 11h30)

Trạm An Tây 2 XT471T42

Ngày 11/9/2022 (5h00 - 17h00)

Xã  Tiên Cảnh, trạm Nhà máy nước Tiên Kỳ

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 11/9/2022 (8h00 - 10h30)

Trạm CCN Phú Mỹ GĐ 1 xã Tam Phước

Ngày 14/9/2022 (7h30 - 9h15)

Trạm Tam Lộc 8

Ngày 14/9/2022 (9h30 - 11h15)

Trạm Bơm 327 Tam Lộc

Ngày 15/9/2022 (9h30 - 11h15)

Trạm Tam Lộc 7

Ngày 14/9/2022 (13h30 - 16h00)

Trạm Tam Vinh 8

Ngày 15/9/2022 (7h30 - 9h15)

Trạm Tam Lộc 9

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 15/9/2022 (8h00 - 10h00)

Trạm Số 2

Ngày 15/9/2022 (8h45 - 11h00)

Trạm TT Trà My

Ngày 15/9/2022 (13h00 - 16h30)

Thôn Dương Hòa xã Trà Sơn

Ngày 16/9/2022 (7h30 - 10h00)

Trạm Số 4

Ngày 16/9/2022 (8h30 - 11h00)

Trạm T4-2

Ngày 16/9/2022 (13h00 - 16h00)

Trạm Khối 4

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 10/9/2022 (6h30 - 12h00)

Xã Trà Leng, trạm TĐC Trà Dơn

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 10/9/2022 (5h00 - 16h30)

Một phần xã Bình Triều

Ngày 10/9/2022 (6h00 - 17h00)

Trạm Hà Lam 3

Ngày 11/9/2022 (05h00-06h30 và 15h30-17h00)

TT Hà Lam, xã Bình Nguyên

Ngày 11/9/2022 (5h00 - 17h00)

Trạm Bệnh Viện 1, Hà Lam 2, UB Bình Quý, UB Bình Quý 2

Ngày 12/9/2022 (6h30 - 8h30)

Trạm UB Huyện Thăng Bình

Ngày 12/9/2022 (8h30 - 11h00)

Trạm NH Nông Nghiệp

Ngày 12/9/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Tất Viên

Ngày 12/9/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm Bình Trung 2, Khánh Vĩnh 3

Ngày 13/9/2022 (6h30 - 8h30)

Trạm Trung Đoàn 143

Ngày 13/9/2022 (8h30 - 11h00)

Trạm Tuần Dưỡng 2

Ngày 13/9/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Mỹ Hưng

Ngày 13/9/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm Trà Long 2

Ngày 14/9/2022 (6h30 - 8h30)

Trạm Tứ Thăng

Ngày 14/9/2022 (8h30 - 11h00)

Trạm T6 Bình Tú

Ngày 14/9/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm An Thái

Ngày 14/9/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm Thái Đông

Ngày 15/9/2022 (6h30 - 8h30)

Trạm Thái Đông 1

Ngày 15/9/2022 (8h30 - 11h00)

Trạm Thái Đông 2

Ngày 15/9/2022 (13h30 - 16h30)

Trạm Gò Khan xã Bình Quế

Ngày 15/9/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Lạc Câu

Ngày 15/9/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm T1 Bình Dương

Ngày 16/9/2022 (6h30 - 8h30)

Trạm Trà Dân

Ngày 16/9/2022 (8h30 - 11h00)

Trạm Bình Khương 2

Ngày 16/9/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm T11 Bình Dương

Ngày 16/9/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm Bình Giang 2/3-2

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 11/9/2022 (12h00-13h00)

Một phần thị trấn Tân Bình, xã Quế Lưu, Sông Trà, Phước Trà

Ngày 10/9/2022 (6h00 - 11h00)

Khối phố An Đông

Ngày 14/9/2022 (7h00 - 11h00)

Thôn Trà Linh Đông

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 11/9/2022 (5h00 - 17h00)

Xã Phước Chánh, Phước Công, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc

Ngày 11/9/2022 (12h00-13h00)

Thôn Bà Xá, thôn 9 xã Phước Hiệp

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 11/9/2022 (05h00-06h30 và 15h30-17h00)

Xã Quế Phú, Quế Mỹ, Quế Cường, TT Hương An, CCN Quế Cường

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 14/9/2022 (7h00 - 16h10)

KP Xuyên Tây TT Nam Phước

Ngày 16/9/2022 (7h00 - 16h30)

Thôn Triều Châu xã Duy Phước

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 12/9/2022 (7h00 - 10h00)

Thôn Bồng Lai, Khúc Lũy xã Điện Minh

Ngày 13/9/2022 (7h00 - 16h30)

Thôn Phú Văn, thôn Phú Tây xã Điện Quang

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 12/9/2022 (6h00 - 18h00)

Trạm Trại giam An Điềm 2, Làng Yều

Ngày 14/9/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Đại Lãnh 7

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 12/9/2022 (05h00-06h00 và 16h00-17h00)

Xã Mà Cooi, Thủy điện A Vương, khu du lịch Hang Gợp

Ngày 12/9/2022 (6h00 - 18h00)

Xã Kà Dăng

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 12/9/2022 (05h00-06h00 và 16h00-17h00)

Xã Dang

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 3.9 đến ngày 9.9.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 03/09/2022 đến ngày 09/09/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25.8 đến ngày 2.9.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/08/2022 đến ngày 02/09/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19.8 đến ngày 26.8.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/08/2022 đến ngày 26/08/2022 với nội dung như sau: