Từ 16.4 đến 20.5 sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tận nhà

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 1785 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trong thời gian phòng chống dịch.

TAGS