Đại Lộc liên kết sản xuất gần 1.700ha lúa giống

T.NHAN - N.DUY |

(QNO) - UBND huyện Đại Lộc vừa tổng kết sản xuất ngành nông nghiệp năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2023.

Vùng sản xuất lúa chuyên canh theo hướng liên kết tại thôn An Lợi Tây. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Vùng sản xuất lúa chuyên canh theo hướng liên kết tại thôn An Lợi Tây (xã Đại Nghĩa, Đại Lộc). Ảnh: HOÀNG LIÊN

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản của Đại Lộc ước đạt gần 1.531 tỷ đồng, tăng 2,95% so với năm 2021. Tỷ trọng ngành chăn nuôi (kể cả thủy sản) chiếm 39,7%. Sản lượng cây có hạt ước đạt hơn 62 nghìn tấn. Toàn huyện có 13 xã, thị trấn liên kết sản xuất lúa giống với diện tích 1.694ha.

Kinh tế trang trại tiếp tục duy trì và mở rộng với 8 trang trại các loại. Trong năm đã hỗ trợ 49 vườn với tổng diện tích 8,2ha, kinh phí hỗ trợ 2,3 tỷ đồng; hỗ trợ 600 triệu đồng cho các sản phẩm OCOP...

TAGS