Xây dựng nông thôn mới ở Đại Lộc gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

H.LIÊN - N.DUY |

(QNO) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc làm việc với huyện Đại Lộc về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững vào ngày 1.10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc tại huyện Đại Lộc. Ảnh: N.D
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: N.D

Tính đến cuối năm 2020, huyện Đại Lộc có 13 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Đại Hiệp); 16 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Địa phương phấn đấu đến năm 2025, tiếp tục đưa 4 xã gồm Đại Sơn, Đại Thạnh, Đại Chánh và Đại Tân về đích NTM; xây dựng thêm 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thêm 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Toàn huyện phấn đấu có 29 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2011 - 2025. Đại Lộc đề ra mục tiêu trở thành huyện NTM mới năm 2025. Tổng nguồn vốn kế hoạch năm 2022 phục vụ đầu tư phát triển chương trình NTM là 143,6 tỷ đồng, nguồn kinh phí sự nghiệp dự kiến phân bổ hơn 28,5 tỷ đồng.

Việc thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo cũng được huyện triển khai hiệu quả. Các chương trình khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được chú trọng. Địa phương đã có kế hoạch hỗ trợ các chủ thể hợp tác xã, tiêu thụ sản phẩm với kinh phí hơn 600 triệu đồng; đang lập hồ sơ hỗ trợ cơ sở vật chất cho các đơn vị liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hơn 1,1 tỷ đồng. 

Các chương trình hỗ trợ về y tế đối với người nghèo, cận nghèo; chương trình nhà ở hộ nghèo; chính sách hỗ trợ tiền điện; hỗ trợ giáo dục; vay vốn ưu đãi; giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề được đẩy mạnh thực hiện. Tính đến cuối năm 2020, toàn huyện còn 1.129 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,68%, thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân của toàn tỉnh.

phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng NTM
Đại Lộc phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng NTM. Trong ảnh: Chè An Bằng - một trong những sản phẩm OCOP của huyện. Ảnh: H.L

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao các kết quả Đại Lộc đạt được trong xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Đồng thời nhấn mạnh, Đại Lộc cần xác định xây dựng NTM phải gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Phát huy vai trò người đứng đầu, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, lấy sức dân lo cho dân.

Ông Trần Anh Tuấn cũng yêu cầu địa phương làm tốt công tác đối thoại, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; giải quyết những kiến nghị, bức xúc đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với địa phương, tiếp tục hỗ trợ vay vốn ưu đãi để người dân có điều kiện đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, vươn lên thoát nghèo...

TAGS