chế biến nông sản

Kỳ vọng chuỗi liên kết sản xuất rau quả

VIỆT NGUYỄN |

Liên kết sản xuất rau củ quả là xu thế tất yếu để ổn định đầu ra cho nông sản. Mới đây, một doanh nghiệp chuyên cung cấp nông sản cho các siêu thị đến Quảng Nam đề nghị liên kết sản xuất rau sạch, mở ra cơ hội cho nông dân.

Phát triển hàng hóa nông sản

VINH ANH |

Trên cơ sở đề án quy hoạch vùng, việc “định hình, tạo ra các sản phẩm hàng hóa gắn với phát triển du lịch, dịch vụ nâng cao thu nhập cho người dân” là một trong những ưu tiên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Giang trong thời gian đến.

Hiệu quả từ liên kết sản xuất nông nghiệp

HOÀI NHI |

Những ngày này, nông dân trên địa bàn Duy Xuyên tập trung thu hoạch rộ vụ ớt đông xuân 2019 - 2020. Trong khi ở nhiều nơi giá ớt rớt thê thảm, thậm chí tư thương không muốn thu mua thì người dân Duy Xuyên lại phấn khởi vì đầu ra của nông sản ổn định nhờ liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo phương thức bao tiêu sản phẩm.

Sản xuất và chế biến nông sản: Yếu và nhỏ lẻ

NGUYỄN SỰ - VINH ANH |

Những năm qua, mặc dù sản lượng các mặt hàng nông - lâm - thủy sản của tỉnh tăng lên đáng kể và chất lượng sản phẩm ngày càng cải thiện nhưng thực tế cho thấy khâu sản xuất - chế biến nông sản vẫn còn gặp nhiều trở lực khiến hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao.

Chuỗi sản xuất, chế biến hàng nông sản: Khó từ vùng nguyên liệu

VIỆT NGUYỄN |

Thị trường tiêu thụ nông sản sạch đang rộng mở. Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn đang đặt ra đối với các cơ sở chế biến, nhất là nguồn nguyên liệu đầu vào.

Thăng Bình thu hút đầu tư vào nông nghiệp

TRUNG LỘ |

Trong bối cảnh nguồn lực tại địa phương còn hạn chế, huyện Thăng Bình đã đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất chế biến nông sản với hộ nông dân gắn liền với bao tiêu sản phẩm, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.