cơ sở dữ liệu

Đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

VINH ANH |

Theo Sở Nội vụ, tính đến nay, trên phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) của tỉnh Quảng Nam đã cơ bản đáp ứng đủ 109 trường thông tin; cấp hơn 37.000 tài khoản sử dụng (mail công vụ); có 34.035 hồ sơ lý lịch của CBCCVC khối chính quyền và 1.120 hồ sơ lý lịch của CBCCVC thuộc khối đảng, đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được khai báo lên phần mềm. 

Quảng Nam xây dựng 5 cơ sở dữ liệu chuyên ngành

CHÂU NỮ |

(QNO) - Từ năm 2021 đến nay, Quảng Nam triển khai được 5 cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành, đó là: hệ thống du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam; phần mền quản lý chứng thực thuộc CSDL chuyên ngành tư pháp; triển khai trung tâm điều hành thông minh ngành GD-ĐT; hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo các cấp, kế hoạch thanh tra, CSDL và hệ thống quản lý kê khai tài sản; hệ thống thống kê báo cáo số liệu tổng hợp của tỉnh.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chuyển đổi số

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Chiều 20/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp về chủ trương đối với các nhiệm vụ thực hiện Chuyển đổi số (CĐS), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phát sinh ngoài danh mục Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025” theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh.

Nhiều điểm nghẽn trong chuyển đổi số

VINH ANH |

Năm 2022, công tác chuyển đổi số được quan tâm triển khai quyết liệt trên phạm vi toàn tỉnh. Tuy nhiên, những vướng mắc, khó khăn về xây dựng cơ sở dữ liệu, về công tác thẩm định các dự án công nghệ thông tin, phần mềm…, là những rào cản cần tháo gỡ.

Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số

TÂM ĐAN |

(QNO) - Chiều 13/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuyển đổi số (CĐS) năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Sáng nay 2/12, Sở NN&PTNT tổ chức tập huấn về xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành cho cán bộ phụ trách công tác chuyển đổi số các đơn vị thuộc sở và phòng nông nghiệp, kinh tế các địa phương.