đài truyền thanh

Hiệu quả ứng dụng truyền thanh công nghệ tại Nam Giang

ĐĂNG NGỌC |

Sau thời gian thử nghiệm áp dụng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (gọi tắt là IP), Nam Giang nhận phản hồi tích cực từ cộng đồng, giúp công tác tuyên truyền ngày càng phát huy hiệu quả.

Bắc Trà My: Đưa hệ thống truyền thanh thông minh về xã Trà Tân và Trà Nú

NGUYỄN BÌNH |

Ngày 30/10, huyện Bắc Trà My chính thức đưa vào vận hành sử dụng 2 hệ thống Đài Truyền thanh thông minh (IP), ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT) tại 2 xã Trà Tân và Trà Nú; tổng kinh phí đầu tư 720 triệu đồng, từ nguồn ngân sách huyện.

Nam Giang tập huấn nghiệp vụ truyền thanh cơ sở

VĂN KHANH |

(QNO) - Ngày 25/10, Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Nam Giang tập huấn công tác truyền thanh cơ sở cho gần 20 cán bộ phụ trách đài truyền thanh ở 11 xã.

Hiệu quả loa tuyên truyền lưu động

LÊ THU - QUANG SƠN |

Hệ thống loa tuyên truyền lưu động trên địa bàn TP.Tam Kỳ trong thời gian qua là phương tiện chuyển tải thông tin, góp phần tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; nâng cao ý thức người dân trong phòng chống dịch bệnh.

Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông: Giảm nhân lực, tăng tương tác

HOÀNG THƠ |

Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT) ra đời đi cùng với lộ trình xây dựng chính quyền số, xây dựng chính quyền thông minh.

Hỗ trợ xây dựng đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

MỸ LINH |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 28 về hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2023.