dư nợ

Quế Sơn: Tổng dư nợ tín dụng chính sách năm 2022 đạt hơn 456 tỷ đồng

Q.VIỆT |

(QNO) - Chiều nay 5/1, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Quế Sơn tổng kết hoạt động tín dụng CSXH năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dư nợ cho vay trên địa bàn Quảng Nam đạt 91.716 tỷ đồng

Q.VIỆT |

(QNO) - Sáng nay 11/11, ông Phạm Trọng - Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam chủ trì hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Động lực tăng trưởng tín dụng

VIỆT NGUYỄN |

Năm 2022, ngành ngân hàng Quảng Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng 12% (tăng hơn 4% so với năm trước). Vậy, đâu là động lực cho tăng trưởng tín dụng?

Tổng dư nợ chính sách xã hội quý I.2021 đạt hơn 5,1 nghìn tỷ đồng

VIỆT NGUYỄN |

(QNO) - Sáng nay 9.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiêm Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Quảng Nam chủ trì buổi làm việc đánh giá kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II.2021.

18/18 phòng giao dịch ngân hàng chính sách đạt loại tốt

VIỆT NGUYỄN |

(QNO) - Chiều nay 15.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiêm Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Quảng Nam chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ngân hàng CSXH Quảng Nam: Tổng dư nợ quý I đạt gần 4.800 tỷ đồng

QUANG VIỆT |

(QNO) - Chiều 17.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chủ trì cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Quảng Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II.2020.