huyện nghèo

[Infographic] - Đề xuất phân bổ 473 tỷ đồng thực hiện giảm nghèo bền vững năm 2023

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) – UBND tỉnh vừa trình HĐND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn Quảng Nam.

Phấn đấu đến cuối năm 2025, Phước Sơn và Bắc Trà My thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 14/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1368 về hỗ trợ huyện Phước Sơn và Bắc Trà My thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025.