huyện nông thôn mới

Năm 2023 Núi Thành phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới

VĂN PHIN |

Ngày 16/2, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Thăng Bình hướng đến huyện nông thôn mới

VIỆT NGUYỄN |

Sắp hoàn thành 100% số xã về đích nông thôn mới, huyện Thăng Bình đang hướng đến mục tiêu huyện nông thôn mới trong thời gian đến.

Nông Sơn: Năm 2022 giảm 62 hộ nghèo

MINH THÔNG |

(QNO) - Ngày 15/12, Huyện uỷ Nông Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12 (khóa XXV) nhằm tổng kết đánh giá các mặt công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Quảng Nam ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Quyết định 2428 ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 thực hiện trên địa bàn Quảng Nam.

Núi Thành đạt 5/10 tiêu chí huyện nông thôn mới

VĂN PHIN |

Thông tin từ UBND huyện Núi Thành, kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới tại Quyết định số 320 ngày 8.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Núi Thành đã đạt 5/10 tiêu chí huyện chuẩn nông thôn mới. 

Tiên Phước đạt 3/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

NGUYỄN HƯNG |

(QNO) - Huyện ủy Tiên Phước vừa tổ chức hội nghị lần thứ 10 đánh giá tình hình kinh tế, chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.