lịch tạm ngừng cung cấp điện

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 30.10 đến ngày 5.11.2021

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 30/10 đến ngày 05/11/2021 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.10 đến ngày 29.10.2021

P.V |

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2021 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16.10 đến ngày 22.10.2021

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/10 đến ngày 22/10/2021 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 9.10 đến ngày 15.10.2021

P.V |

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/10 đến ngày 15/10/2021 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25.9 đến ngày 1.10.2021

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/9 đến ngày 01/10/2021 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18.9 đến ngày 24.9.2021

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/09 đến ngày 24/09/2021 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11.9 đến ngày 17.9.2021

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/09 đến ngày 17/09/2021 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 4.9 đến ngày 10.9.2021

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/09 đến ngày 10/09/2021 trong tỉnh với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28.8 đến ngày 3.9.2021

P.V |

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/08 đến ngày 03/09/2021 trong tỉnh với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21.8 đến ngày 27.8.2021

P.V |

(QNO) -  Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/08 đến ngày 27/08/2021 trong tỉnh với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14.8 đến ngày 20.8.2021

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/08 đến ngày 20/08/2021 trong tỉnh với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 7.8 đến ngày 13.8.2021

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 07/08 đến ngày 13/08/2021 trong tỉnh với nội dung như sau:

Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (bổ sung)

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 01/08/2021 bổ sung trong tỉnh Quảng Nam với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31.7 đến ngày 6.8.2021

P.V |

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31/07 đến ngày 06/08/2021 trong tỉnh với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.7 đến ngày 30.7.2021

P.V |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.7 đến ngày 30.7.2021 trong tỉnh với nội dung như sau: