Nghiệp đoàn nghề cá

Sản lượng khai thác hải sản tăng 8.850 tấn

MAI NHI |

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có tổng cộng 2.999 chiếc tàu khai thác thủy hải sản. Tổng sản lượng đánh bắt thủy hải sản năm 2021 đạt 99.350 tấn (trong đó khai thác biển 92.106 tấn và khai thác nội địa 7.244 tấn), tăng 8.850 tấn so với kế hoạch đề ra.

Nghiệp đoàn nghề cá Tam Giang (Núi Thành): Gắn kết ngư dân

VĂN PHIN |

Từ ngày thành lập (đầu năm 2015) đến nay, Nghiệp đoàn nghề cá Tam Giang (huyện Núi Thành) có nhiều hoạt động thiết thực, tạo sự gắn kết mật thiết giữa ngư dân trong cuộc sống và hành nghề trên biển…

Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang có hơn 380 đoàn viên

VĂN PHIN |

(QNO) - Ngày 25.12, Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang (Núi Thành) tổ chức đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Nghiệp đoàn nghề cá Tam Quang: Sát cánh cùng ngư dân

VĂN PHIN |

Nghiệp đoàn nghề cá Tam Quang (Núi Thành) được thành lập thời gian qua, góp phần tạo điểm tựa hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển sản xuất, giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.