Nông sản sạch

Cửa hẹp với nông sản sạch

VĂN SỰ – PHI THÀNH |

(Xuân Quý Mão) - Nhiều HTX và nông dân đã nỗ lực xây dựng các mô hình sản xuất nông sản theo phương thức hữu cơ nhằm tạo ra sản phẩm sạch, nhưng đầu ra vẫn ở tình cảnh bấp bênh.

[VIDEO] - Triển vọng nông nghiệp tuần hoàn

LÊ MỸ |

(QNO) – Áp dụng các giải pháp tuần hoàn, khép kín để tận dụng đầu ra quy trình trước làm đầu vào cho quy trình tiếp theo, kết hợp với tiến bộ kỹ thuật đang là xu hướng ngành nông nghiệp hiện đại. Đây là giải pháp mang tính bền vững, vừa chống lãng phí tài nguyên, tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao, vừa góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Tại Quảng Nam, nhiều nông dân đã và đang mạnh dạn nghiên cứu, áp dụng giải pháp này trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi.