rừng gỗ lớn

Lập trạm bảo vệ rừng lim quý hiếm

ĐÌNH HIỆP |

Khu vực giáp ranh giữa xã Lăng (Tây Giang) với xã Zuôih (Nam Giang) có một khu rừng lim cổ thụ rộng 13.000ha với hơn 1.200 cây. Do địa hình cách trở, Tây Giang đã phải mượn gần 100m2 đất nằm ở thượng nguồn sông Bung (xã Zuôih, Nam Giang) để làm trạm giữ khu rừng quý này.

Phân bổ gần 8,4 tỷ đồng thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam

CHÂU NỮ |

(QNO) - Từ vốn ngân sách Trung ương năm 2021, UBND tỉnh quyết định phân bổ gần 8,4 tỷ đồng thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam.