tảo hôn

Đẩy lùi nạn tảo hôn ở miền núi

ALĂNG NGƯỚC |

Sau 5 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015 - 2020” (gọi tắt là đề án), miền núi đã giảm hơn 700 trường hợp tảo hôn so với giai đoạn 2010 - 2015. 

Tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Nam Trà My

LAM KHUÊ |

(QNO) - Ngày 5 và 6.10, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền chính sách dân tộc và Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tại các nóc, thôn bản ở xã Trà Mai, Trà Leng (Nam Trà My).

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

P.V |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025" (giai đoạn II), với tổng nhu cầu kinh phí dự kiến hơn 11,6 tỷ đồng.

Tây Giang phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết

HIỀN THÚY |

Tây Giang đã và đang tích cực triển khai nhiều chương trình, việc làm cụ thể giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn

HỒNG ANH |

Việc thành lập mô hình “Chi hội phụ nữ phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” là một bước tiến mới nhằm nâng cao nhận thức cho người dân vùng cao đẩy lùi hủ tục này.

Truyền thông đẩy lùi tảo hôn

ĐÌNH HIỆP |

Trên địa bàn huyện Tây Giang vẫn còn xảy ra tình trạng học sinh bỏ học, một trong những nguyên nhân là sớm lập gia đình. Tăng cường truyền thông giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản là việc làm cần thiết, góp phần đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống hiệu quả.