văn học - nghệ thuật

Quảng Nam có 3 hồ sơ được đề nghị tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật

QUẾ HÀ |

(QNO) - Ngày 30.12, Bộ VH-TT&DL đăng tải danh sách hồ sơ do Hội đồng cấp Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xét đề nghị Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2021.

Hỗ trợ tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí chất lượng cao

CHÂU NỮ |

(QNO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025.

4 tác giả đủ điều kiện đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2021

HÀ AN |

(QNO) - Hội đồng cấp cơ sở tỉnh Quảng Nam đã đề nghị cấp trên xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật (VHNT) năm 2021 đối với 4 tác giả có tác phẩm, công trình về VHNT.