Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm năm 2021

D.LỆ |

Chiều 26.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh năm 2021. 

Trước đó UBND tỉnh đã giao cho các huyện, thị xã, thành phố đến cuối năm 2021 đạt chỉ tiêu toàn tỉnh có 201 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện 26.500 người, bảo hiểm thất nghiệp 181 nghìn người, BHYT hơn 1,4 triệu người.

Tại cuộc họp, nhiều giải pháp đã được các thành viên Ban chỉ đạo thảo luận nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu trên. Cụ thể, phối hợp rà soát, điều tra, phát triển mới người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc cũng như BHXH tự nguyện; kiên quyết xử lý hành vi trốn đóng, nợ BHXH, BHYT để bảo vệ quyền lợi cho người lao động; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia cho các địa phương; huy động nguồn lực tặng thẻ BHYT, sổ BHXH tự nguyện cho người có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc diện được hỗ trợ kinh phí cấp thẻ BHYT... 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng đề án hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHYT tự nguyện cho người thoát khỏi các xã thuộc vùng khó khăn để trình HĐND tỉnh, thực hiện đảm bảo chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT để có đánh giá cụ thể, thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới.

TAGS