Khuyến khích không dùng tiền mặt trong chi trả BHXH

N.LINH |

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các ngành, địa phương đẩy mạnh chi trả chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Tính đến ngày 31.12.2020, có 41% số người nhận lương hưu, 50% người nhận BHXH 1 lần và 24% số người nhận trợ cấp thất nghiệp qua ATM. Để đạt được mục tiêu năm 2021 có 45% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, 51% số người nhận các chế độ BHXH 1 lần và  75% số người nhận trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp.

Trước tiên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu thiết thực của người  hưởng, các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi của ngân hàng… Đặc biệt, tuyên truyền về tính ưu việt nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo an toàn cho người hưởng khi  xảy ra các sự cố, thiên tai, dịch bệnh không thể trực tiếp nhận tiền mặt.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp với ngân hàng thương mại. BHXH các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh hướng dẫn, đề nghị người hưởng kê khai số tài khoản ngân hàng khi lập hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc hướng dẫn mở tài khoản ATM (nếu chưa có  tài khoản) để chi trả trợ cấp thất nghiệp, hướng đến chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp hoàn toàn qua tài khoản cá nhân.

Bưu điện tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội đăng ký nhận tiền qua tài khoản thẻ ATM; đồng thời tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại tiếp cận, hướng dẫn triển khai mở thẻ ATM tại điểm chi trả hằng tháng.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh bố trí, sắp xếp, phát triển thêm số lượng cây ATM trên địa  bàn các huyện, thị xã, thành phố để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng khi nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.

TAGS