Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện: Thành quả ngoài mong đợi

DIỄM LỆ |

Năm 2020 là năm đầu tiên chỉ tiêu số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được HĐND tỉnh đưa vào nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Từ những khó khăn ban đầu, với nhiều cách làm phù hợp, mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện năm 2020 đã đạt được những thành quả ngoài mong đợi.

Đại lý thu Hồ Thị Dũng tặng heo nhựa để người dân bỏ tiết kiệm tham gia chế độ BHXH tự nguyện. Ảnh: D.L
Đại lý thu Hồ Thị Dũng tặng heo nhựa để người dân bỏ tiết kiệm tham gia chế độ BHXH tự nguyện. Ảnh: D.L

Chỉ tiêu cao

Từ Nghị quyết số 33/NQHĐND ngày 17.12.2019 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 575/QĐUBND ngày 4.3.2020 về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, BHXH tự nguyện năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố. Năm 2020, BHXH tỉnh được BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện là 17.030 (tăng hơn 250% so với năm 2019).

Một chỉ tiêu được xem là quá cao, nhiều khả năng khó đạt được, bởi đến tháng 6.2020 số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh mới chỉ đạt 7.744 người. Trong đó, đại lý thu bưu điện phát triển được 4.021 người (có 2.172 người tăng mới, 1.849 người đóng tiếp); đại lý thu xã, phường phát triển được 3.723 người (có 1.595 người tăng mới, 2.128 người đóng tiếp).

Ông Nguyễn Thành Dũng - Phó Trưởng phòng Truyền thông và phát triển đối tượng cho biết, năm 2020 do bị ảnh hưởng kép bởi đại dịch Covid-19 và mưa, lũ kéo dài, nên tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, ngừng sản xuất kinh doanh, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Đời sống, thu nhập của người lao động, người dân trên địa bàn tỉnh bị sụt giảm, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Dịch bệnh khiến công tác tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện cũng không thể thực hiện được.

Đứng trước yêu cầu hoàn thành chỉ tiêu số người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh đã đưa ra những giải pháp căn cơ để vận động người dân tham gia. Trong đó, hệ thống nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT có vai trò hết sức quan trọng. Toàn tỉnh có 2 hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT đang hoạt động với 183 đại lý thu; 362 điểm thu và 580 nhân viên đại lý thu, gồm đại lý thu qua UBND các xã, phường, thị trấn và đại lý thu qua các kênh bưu điện, Viettel. Đây là lực lượng được xác định sẽ thành kênh tuyên truyền, vận động hiệu quả nhất trong điều kiện hạn chế đi lại do dịch bệnh.

Phát huy vai trò đại lý thu

Với các đại lý thu xã, phường có điểm thu ổn định, đặt tại trung tâm xã, phường, thị trấn, nhân viên đại lý thu phần lớn là cán bộ được UBND xã cử làm nhân viên, ít biến động, có kinh nghiệm công tác, được đào tạo, tập huấn, cấp thẻ nhân viên, có kỹ năng vận động, tuyên truyền,... tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận, tìm hiểu quy định và chính sách BHXH tự nguyện để đăng ký tham gia.

Đặc biệt sự tin tưởng, tín nhiệm của người dân dành cho đại lý thu cấp xã, phường đã củng cố niềm tin vào chính sách BHXH tự nguyện. Đặc biệt, trong 3 tháng cuối năm 2020, BHXH tỉnh phát động phong trào thi đua phát triển BHXH tự nguyện, với những chế độ khen thưởng hấp dẫn trở thành động lực quan trọng động viên đại lý thu.

Phong trào thi đua nước rút đã tác động tích cực, đưa số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực. Trong đó, người tham gia BHXH tự nguyện do nhân viên đại lý thu xã, phường, thị trấn vận động được trong 3 tháng cuối năm lên đến 6.139 trường hợp.

Nhiều đại lý thu đã vận động được số lượng tham gia BHXH tự nguyện cao, như các chị Nguyễn Thị Thu Hằng (xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) phát triển 143 người; Trần Thị Tám (xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn) vận động được 180 người; Phan Thị Biên (xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) phát triển được 153 người; Trần Thị Uyên My (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) phát triển 132 người; Hồ Thị Dũng (xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn) vận động được 135 người.

Các đại lý thu có rất nhiều cách làm hay, sáng tạo như chị Hồ Thị Dũng phát heo nhựa cho toàn bộ người dân xã Điện Trung để họ có ý thức tiết kiệm, mỗi ngày chỉ cần bỏ vào 5.000 - 10.000 đồng là có thể tham gia chế độ BHXH tự nguyện.

Các chị Trần Thị Tám, Nguyễn Thị Thu Hằng không ngại gian khó, kiên trì gần gũi tuyên truyền, vận động người dân tham gia chế độ BHXH tự nguyện mọi lúc mọi nơi theo cách “gõ từng nhà, rà từng đối tượng”... Nhờ phát huy vai trò đại lý thu mà kết thúc năm 2020 số trường hợp tham gia BHXH tự nguyện của tỉnh đạt 17.618 người (đạt tỷ lệ 103,45% so với kế hoạch giao), tăng 10.844 trường hợp so với năm 2019.

Ngành BHXH triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) tỉnh vừa triển khai nhiệm vụ năm 2021 với những chỉ tiêu đề ra khá cao. Theo báo cáo, năm 2020 BHXH tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch. Số thu BHXH, BHYT, BHTN hơn 4.279 tỷ đồng (đạt 101,27% kế hoạch BHXH Việt Nam giao); số tham gia BHXH bắt buộc có 172.060 người (đạt 100,01%), BHXH tự nguyện 17.618 người (đạt 103,45%), BHTN 158.272 người (đạt 100,01%), BHYT 1.430.683 người (đạt 100,01%); tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,06% dân số toàn tỉnh, cao hơn chỉ tiêu do UBND tỉnh (95%) và Thủ tướng Chính phủ giao (92%).

Trong năm, công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN được thực hiện kịp thời. Công tác giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT có sự phối hợp thường xuyên với ngành y tế và các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cơ bản cho người tham gia BHYT với 3.164.492 lượt người khám chữa bệnh BHYT ngoại trú và 306.062 lượt nội trú, kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu là 8,56 tỷ đồng. Tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2020 hơn 1.524 tỷ đồng (bằng 99,97% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao)...

Năm 2021, ngành BHXH tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được BHXH Việt Nam và Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao. Các chỉ tiêu cơ bản gồm phát triển số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 201.000 người, BHXH tự nguyện 26.500 người, bảo hiểm thất nghiệp 186.400 người; phát triển số người tham gia BHYT đạt độ bao phủ 96% dân số toàn tỉnh. (L.D)

Tỷ lệ bao phủ BHYT ở Tiên Phước hơn 96% dân số

BHXH huyện Tiên Phước cho biết, năm 2020 địa phương phát triển được 3.522 người tham gia BHXH bắt buộc và 1.134 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 582 trường hợp so với năm 2019); số người tham gia BHYT do BHXH huyện quản lý và theo dõi là 66.253 trường hợp (tăng 1.227 người so với cuối năm 2019), nâng tổng số người dân có thẻ BHYT trên địa bàn huyện lên 77.337 người, đạt tỷ lệ bao phủ 96,18% dân số.

Trong năm, tổng thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện đạt hơn 110 tỷ đồng. Các nhiệm vụ chủ yếu khác như giải quyết và chi trả các chế độ BHXH; giám định và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện đúng quy định, kịp thời, không có sai sót, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, hậu kiểm được tăng cường đem lại hiệu quả tích cực; công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững. (H.L)

BHXH Núi Thành phấn đấu tăng 5% số người tham gia các chế độ BHXH trong năm 2021

Trong năm 2020, BHXH huyện Núi Thành đã thu BHXH, BHYT, BHTN là 237,529 tỷ đồng, có 142.875 người tham gia BHYT (tỷ lệ bao phủ dân số đạt 96,2%), tham gia BHXH bắt buộc là 7.539 lao động, BHXH tự nguyện là 1.294 người (tăng1.085 người), tham gia BHTN là 6.781 lao động. Trong năm, BHXH Núi Thành đã tổ chức chi trả các chế độ BHXH cho 3.279 người, số tiền hơn 211 tỷ đồng, giải quyết chế độ BHXH ngắn ngày là 3.252 lượt, số tiền hơn 11,6 tỷ đồng, trợ cấp BHXH một lần 1.356 trường hợp, số tiền 36,9 tỷ đồng. Đã có 148.288 lượt người khám chữa bệnh BHYT với số tiền thanh toán 11,467 tỷ đồng (bằng 95,32% dự toán được giao).

Bên cạnh đó, BHXH huyện đã hoàn chỉnh bộ dữ liệu quản lý hộ gia đình tham gia BHXH và cấp mã số BHXH, BHYT đạt hơn 99%, đã cấp 1.166 sổ BHXH, 31.395 thẻ BHYT. Năm 2021, BHXH Núi Thành phấn đấu tăng số đối tượng tham gia BHXH (kể cả BHXH tự nguyện) lên 5% so với năm 2020. Phấn đấu số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt và vượt kế hoạch BHXH tỉnh giao từ 3 - 5%, tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN giảm theo chỉ tiêu BHXH tỉnh giao; chuẩn bị tốt các điều kiện phát hành mẫu thẻ BHYT mới từ 1.4.2021. (N.L)

TAGS