Quy định mức hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

N.LINH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa có thông báo về việc thực hiện BHXH tự nguyện năm 2022. Theo đó, mức đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn, mức tối thiểu bằng 22% mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn hiện nay (1,5 triệu đồng/tháng). 

Từ năm 2022, người có hộ khẩu tại Quảng Nam khi tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách hỗ trợ mức đóng theo chuẩn nghèo nông thôn. Cụ thể, người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 40%, hộ cận nghèo 35% và hộ khác 15%.

Theo đó, mức đóng hàng tháng thấp nhất với người thuộc hộ nghèo là 198 nghìn đồng; hộ cận nghèo là 214,5 nghìn đồng; hộ khác là 280,5 nghìn đồng. Người tham gia có thể lựa chọn đóng hàng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau (không quá 5 năm) và đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng không quá 10 năm.

Quyền lợi được hưởng gồm lương hưu, BHXH một lần, chế độ tử tuất. Người tham gia được liên thông BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc. Thời gian tham gia BHXH tự nguyện sẽ được cộng nối với thời gian đóng BHXH bắt buộc và ngược lại.

TAGS