Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022: Nhiều thách thức

DIỄM LỆ |

Mục tiêu của tỉnh về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HSSV) đạt 100% trong năm học 2021 - 2022 đang gặp nhiều thách thức, nhất là khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Năm học mới diễn ra với nhiều khó khăn do dịch bệnh nên việc thực hiện BHYT học sinh sinh viên sẽ gặp khó. Ảnh: D.L
Năm học mới diễn ra với nhiều khó khăn do dịch bệnh nên việc thực hiện BHYT học sinh sinh viên sẽ gặp khó. Ảnh: D.L

Năm học 2020 - 2021, tỷ lệ HSSV toàn tỉnh tham gia BHYT so với diện vận động tham gia đạt 97,2% (186.547 HSSV). Nếu tính cả HSSV thuộc các diện hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm khác được cấp thẻ BHYT thì tỷ lệ đạt 98,03%.

Trong đó, một số địa phương có tỷ lệ tham gia đạt cao như Nông Sơn (100%), Hội An (99,3%), Hiệp Đức (99,8%), Bắc Trà My (99,51%), Núi Thành (99,7%)...

Một số huyện có tỷ lệ đạt cao nhưng phần lớn lại là nhóm được cấp thẻ BHYT từ ngân sách Nhà nước, như huyện Bắc Trà My có 9.844 HS thì đã có 8.826 HS diện được cấp thẻ BHYT; Tây Giang có 4.102 HS thì hết 3.801 HS được cấp thẻ BHYT; Nam Trà My có 7.407 HS được cấp thẻ BHYT trong tổng số 7.602 HS...

Số HSSV được cấp thẻ BHYT năm này sẽ có sự thay đổi khi một số xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, hộ nghèo hay cận nghèo thoát nghèo bền vững hết hạn được cấp thẻ BHYT... HS nằm trong diện này sẽ chuyển qua diện vận động tham gia tự nguyện ở nhà trường hay tham gia cùng gia đình.

Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc, huyện Tây Giang có 2 xã Lăng và A Tiêng thoát khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn. Theo đó, toàn huyện giảm 4.913 người tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đảm bảo, trong đó có HS. Sau khi rà soát, trong số trên có 2.132 người thuộc các diện hộ nghèo, cận nghèo bảo trợ xã hội, thoát nghèo, thoát cận nghèo sẽ được cấp thẻ BHYT; còn 2.781 người thuộc diện vận động tham gia BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh ở trường.

Ông Đoàn Mai - Giám đốc BHXH huyện Tây Giang cho biết: “Người dân Tây Giang chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn khó khăn nên khi không còn được cấp thẻ BHYT thì họ ít tham gia.

Bình thường vận động người dân tham gia vào BHYT hộ gia đình đã khó, bây giờ con em họ đi học, giao cho nhà trường vận động học sinh tham gia BHYT học sinh càng khó. Huyện sẽ cố gắng phối hợp cùng nhà trường, không thể thực hiện được theo diện BHYT học sinh thì vận động tham gia theo diện BHYT hộ gia đình”.

Năm học 2021 - 2022 bắt đầu bởi những khó khăn chất chồng trong việc dạy và học do dịch bệnh. Đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân khó khăn, học sinh phải học tập online, những buổi họp phụ huynh đầu năm học chưa thể thực hiện.

Ông Văn Phú Quân - Trưởng phòng Quản lý thu (BHXH tỉnh) nói, đời sống người dân khó khăn là thách thức lớn trong việc vận động HSSV tham gia BHYT. Bên cạnh đó, do dịch bệnh, các trường không tổ chức họp phụ huynh được nên không thể vận động họ tham gia BHYT cho con em.

Một thách thức không nhỏ nữa là toàn tỉnh có 16 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, theo đó giảm 33.088 người tham gia BHYT do ngân sách đảm bảo. Trong số này, chỉ có 5.496 người tiếp tục được ngân sách cấp BHYT theo các diện khác, còn lại đều chuyển qua tham gia BHYT hộ gia đình, BHYT HSSV theo diện vận động. Vì thế, năm học này, tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT theo mục tiêu UBND tỉnh đặt ra là thách thức lớn.

Trước thềm năm học mới, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu thực hiện đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2021 - 2022. UBND tỉnh cũng nhấn mạnh cần đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền ở những thôn, xã thoát khỏi danh sách đặc biệt khó khăn, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHYT HSSV.

Nhưng trong bối cảnh dịch bệnh, tuyên truyền tập trung cũng là một việc bất khả thi, vì thế chỉ còn cách tuyên truyền qua văn bản gửi đến cho phụ huynh; song song với tuyên truyền qua hệ thống đại lý thu ở thôn, bản theo kiểu “gõ từng nhà” trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch. Dù là cách nào, mấu chốt của việc tham gia BHYT HSSV hay không tùy thuộc vào nguồn tài chính cũng như ý thức bảo vệ sức khỏe cho con em của mỗi gia đình.

TAGS