Triển khai nhiều giải pháp hạn chế nhận BHXH một lần

L.D |

Để triển khai các giải pháp hạn chế người lao động (NLĐ) nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2590 nhằm chỉ đạo thực hiện các biện pháp hữu hiệu hơn. 

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2020, số người hưởng BHXH một lần tăng bình quân 11,6%/năm; độ tuổi bình quân là 32,1 tuổi và số tháng đóng BHXH bình quân là 35,2 tháng; người hưởng BHXH một lần chủ yếu là người lao động trẻ tuổi, thuộc khối doanh nghiệp, chiếm khoảng 90%; số người hưởng BHXH một lần 3 tháng đầu năm 2021 là 5.259 người (chiếm tỷ lệ 37% so với cả năm 2020). UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp tham mưu UBND tỉnh đề xuất các bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung, khắc phục những nội dung bất hợp lý về chế độ bảo hiểm hưu trí hiện nay theo hướng linh hoạt hơn về điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chặt chẽ hơn trong quy định hưởng chế độ BHXH một lần.

TAGS