Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 94% dân số toàn tỉnh

H.L |

Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, đến hết tháng 3.2021, số người tham gia BHXH bắt buộc toàn tỉnh là 172.017 người; BHXH tự nguyện 18.552 người (tăng 934 người so với cuối năm 2020); bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 158.305 người; bảo hiểm y tế (BHYT) 1.418.117 người (giảm 12.564 người so với cuối năm 2020), đạt tỷ lệ bao phủ BHYT khoảng 94% dân số toàn tỉnh. 

Toàn tỉnh đã thu BHXH, BHYT, BHTN được số tiền hơn 1.011 tỷ đồng, in và cấp 9.440 sổ BHXH; 131.503 thẻ BHYT, lập danh sách tăng mới 6.767 trẻ em và cắt giảm 558 người do qua đời.

BHXH tỉnh phối hợp với ngành Bưu điện thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp thời, đúng lịch với số tiền hơn 730 tỷ đồng; giải quyết 8.292 hồ sơ hưởng chế độ BHXH, BHTN. Trong quý I - 2020, cơ quan BHXH đã giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 862.701 lượt người với số tiền hơn 377 tỷ đồng (bằng 25,47% dự toán chi khám chữa bệnh BHYT được giao trong năm 2021). BHXH tỉnh đã tiến hành 2 cuộc thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với 5 đơn vị sử dụng lao động, qua đó đã đề nghị truy đóng BHXH, BHYT, BHTN số tiền 83,4 triệu đồng cho 5 lao động.

TAGS