phát triển bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: "Quảng Nam kiên trì mục tiêu phát triển bền vững"

NGUYÊN ĐOAN |

Tại cuộc họp báo sáng 15.10 để thông tin về định hướng phát triển tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định: Trong quá trình phát triển, hai vấn đề phát triển nhanh và bền vững phải được cân đối, nếu như vì sự phát triển nhanh mà không đảm bảo yếu tố bền vững thì Quảng Nam sẽ lựa chọn phát triển bền vững.

Hướng phát triển bền vững Cù Lao Chàm

CHU MẠNH TRINH |

Du lịch Cù Lao Chàm phải là du lịch của bảo tồn, du lịch của ngư dân với biển, du lịch của nông dân với rừng và đồng ruộng, du lịch của nền kinh tế xanh, bền vững của tương lai.