Thực hiện chính sách BHXH gặp nhiều khó khăn trong 6 tháng đầu năm

L.D |

BHXH tỉnh vừa sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020. Theo báo cáo, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. 

 

Cụ thể, số người tham gia BHXH bắt buộc là 170.888 người (giảm 13.871 người so với cuối năm 2019), số người tham gia BHXH tự nguyện là 7.744 người, bảo hiểm thất nghiệp là 156.791 người (tăng 970 người so với cuối năm 2019).

Toàn tỉnh có 1.426.577 người tham gia BHYT, đạt 99,87% so với kế hoạch được giao trong năm 2020, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT khoảng 95,1% dân số toàn tỉnh (tăng 10.362 người so với cuối năm 2019).

Do giãn cách xã hội nên nhiều hoạt động truyền thông, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện chính sách BHXH, BHYT không thực hiện được, ảnh hưởng đến việc phát triển số người tham gia các chính sách theo kế hoạch được BHXH Việt Nam giao từ đầu năm. BHXH đã thẩm định, thanh toán 3 chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức cho 88.613 trường hợp với tổng số tiền hơn 181 tỷ đồng. 

TAGS