1.587 thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức tỉnh năm 2020

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 3180/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 1.587 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Đây là những thí sinh tốt nghiệp các chuyên ngành phù hợp đăng ký dự thi tuyển theo từng vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

UBND tỉnh giao Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 thông báo công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức để thí sinh được biết; tổ chức kỳ thi tuyển theo đúng chủ trương của Tỉnh ủy và theo quy định của pháp luật hiện hành.

TAGS