Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Sở Nội vụ vừa triển khai kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022 được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch 4273 ngày 1.7.2022.

Mục đích khảo sát là tạo lập cơ sở đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, giúp các cơ quan, đơn vị có cái nhìn khách quan trong quá trình phục vụ khách hàng, từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn.

Lực lượng điều tra viên của Bưu điện tỉnh Quảng Nam được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị.

Thời gian khảo sát từ tháng 9.2022 đến 11.2022. Qua điều tra sẽ tiếp thu góp ý, đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị, từ đó khắc phục thiếu sót và làm cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng hơn.

TAGS