Nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số

VINH ANH |

Sáng qua 30.9, UBND TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số (CĐS). Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến, kết nối 80 điểm cầu ở TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh thành của Việt Nam và Singapore nhằm nâng cao nhận thức và năng lực CĐS, cũng như định hướng xây dựng chính quyền số cho đội ngũ cán bộ trong các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam. Tại hội thảo, các tỉnh, thành phố ở Việt Nam được lắng nghe các ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các cơ quan, tổ chức của Singapore về những chiến lược, định hướng, chính sách thúc đẩy phát triển CĐS. Qua đây có thể tiếp thu, hoàn thiện và tổ chức triển khai chương trình CĐS hiệu quả.

Trao đổi tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết địa phương gặp khó khăn trong việc định hình những bước đi cụ thể trong CĐS, cũng như việc điều hành của chính quyền, sự tương tác, tiếp cận với người dân về CĐS. Các chuyên gia Singapore cho rằng, Quảng Nam và các địa phương cần lựa chọn những nội dung nhỏ, triển khai nhanh, cho ra kết quả sớm để tạo lòng tin vào quá trình CĐS. Đồng thời cần tăng cường tương tác với người dân để nắm bắt khó khăn của họ nhằm thúc đẩy phát triển CĐS.