Tam Kỳ tập huấn sử dụng các phần mềm dùng chung

BÙI HUÂN |

(QNO) - Ngày 17.9, UBND TP.Tam Kỳ tổ chức tập huấn sử dụng các phần mềm dùng chung cho hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban và xã, phường.

Báo cáo viên đến từ Trung tâm Công nghệ thông tin - truyền thông Quảng Nam đã hướng dẫn cài đặt sử dụng, đăng ký mới, thay đổi thông tin… chứng thư số chuyên dùng; hướng dẫn sử dụng phần mềm Q-office kết hợp ký số văn bản điện tử; hướng dẫn sử dụng email công vụ. Học viên còn được hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

TAGS