Tăng hiệu quả từ "một cửa" điện tử

PHƯƠNG GIANG - TRÚC VĂN |

Được triển khai từ năm 2019 từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn, việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử tại huyện Núi Thành mang lại nhiều kỳ vọng trong việc đẩy nhanh tốc độ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nâng hiệu quả quản lý, điều hành.

Các phòng ban tại UBND huyện Núi Thành được chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ hơn phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết hồ sơ thủ tục. Ảnh: C.P
Các phòng ban tại UBND huyện Núi Thành được chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ hơn phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết hồ sơ thủ tục. Ảnh: C.P

Vẫn còn khoảng trống

Cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn của UBND huyện Núi Thành cùng UBND 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện bắt đầu được tập huấn, tiếp cận phần mềm một cửa điện tử do Sở Thông tin - truyền thông tập huấn vào tháng 8.2019. Từ sau buổi tập huấn này, các đơn vị, địa phương chủ động triển khai ứng dụng phần mềm trong giải quyết TTHC, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, giải quyết kịp thời, hiệu quả TTHC cho người dân, doanh nghiệp, từng bước hiện đại hóa nền hành chính.

Theo ông Huỳnh Văn Cường - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa - thông tin huyện Núi Thành, từ khi đưa vào sử dụng, con số hồ sơ một cửa điện tử vẫn còn khiêm tốn, đòi hỏi phải nâng cao hiệu quả, khắc phục những hạn chế nảy sinh trong quá trình sử dụng phần mềm. Qua thực tế, đối với các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện chỉ giải quyết 24 TTHC theo quy trình một cửa điện tử trong năm 2019. Tính 8 tháng đầu năm 2020, cũng chỉ giải quyết thêm 6 hồ sơ một cửa điện tử tại Phòng Văn hóa - thông tin, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng Tài chính - kế hoạch. Đối với các xã, thị trấn, chỉ có UBND xã Tam Mỹ Đông sử dụng tốt nhất với 121 hồ sơ. Các địa phương còn lại, số lượng hồ sơ ít, có những địa phương chỉ nhập vào phần mềm, không xử lý theo quy trình một cửa điện tử.

Trước thực trạng trên, UBND huyện Núi Thành đã chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết hồ sơ thủ tục tại các cấp, ngành. Nhiều xã như Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Giang chủ động liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin - truyền thông tỉnh tổ chức tập huấn lại cách sử dụng phần mềm một cửa điện tử, tình hình có chuyển biến rõ nét hơn. Ngược lại, vẫn còn một số địa phương tồn tại “khoảng trống” như Tam Hòa, Tam Hải, Tam Mỹ Tây, Tam Hiệp, Tam Anh Nam… Riêng 2 xã Tam Thạnh và Tam Tiến chỉ mới nhập hồ sơ trên phần mềm, chưa xử lý quy trình thủ tục.

Nêu gương người đứng đầu

Những hạn chế trong triển khai phần mềm một cửa điện tử được nhanh chóng nhận diện và đề ra hướng khắc phục, với quyết tâm cải cách mạnh mẽ nền hành chính. Ông Huỳnh Văn Cường - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa - thông tin huyện Núi Thành nhìn nhận, thực tế cho thấy hồ sơ một cửa điện tử khá ít ỏi, thậm chí có địa phương “bỏ trống” việc sử dụng phần mềm, hoặc nhập hồ sơ nhưng không thực hiện quy trình thủ tục sẽ ảnh hưởng đến quyết tâm chung của toàn huyện.

“Nguyên nhân là hiện nay theo quy trình một cửa, vừa giải quyết theo phương pháp truyền thống bằng văn bản giấy, vừa trình văn bản điện tử, song hành cả hai việc nên gây khó khăn trong công tác triển khai phần mềm một cửa điện tử. Mặt khác, một bộ phận cán bộ, chuyên viên mang tâm lý ngại thay đổi hoặc sợ thêm việc nên vẫn chỉ sử dụng phương pháp truyền thống là trình văn bản giấy. Một số phòng ban, UBND xã, thị trấn cũng chưa quyết tâm cao trong triển khai phần mềm một cửa điện tử. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát, đánh giá để tham mưu UBND huyện chỉ đạo mạnh mẽ hơn công tác này” - ông Cường nói.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện Núi Thành đã có những chỉ đạo để kịp thời triển khai ngay, lấp những khoảng trống về sử dụng công nghệ thông tin trong nền hành chính. Theo ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, thời gian đến huyện tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng kỹ hơn về phần mềm một cửa điện tử cho lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo và công chức các xã, thị trấn. Việc tập huấn lại này nhằm sử dụng hiệu quả phần mềm, giải quyết kịp thời TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện cũng như lãnh đạo các xã, thị trấn trong việc này cũng phải được đề cao, tránh tình trạng bảo thủ, ngại thay đổi, sợ thêm việc của một bộ phận cán bộ, công chức.

Ông Lê Văn Sinh khẳng định: “Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương mình là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi người đứng đầu phải gương mẫu, quyết liệt trong việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử. Huyện yêu cầu các phòng, ban và địa phương đưa nội dung sử dụng phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin vào đánh giá, xếp loại cán bộ - công chức”.

TAGS