Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức tại Núi Thành

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng 17.3, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Quảng Nam phối hợp Phòng Nội vụ huyện Núi Thành tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

 
Học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: V.P

Gần 50 học viên là lãnh đạo, CCVC các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, công chức văn phòng - thống kê các xã, thị trấn được hướng dẫn cách đăng nhập hệ thống cơ sở dữ liệu CBCCVC; cách quản lý hồ sơ cá nhân như thêm mới hồ sơ, xem chi tiết hồ sơ cá nhân, đăng ký duyệt hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ, chỉnh sửa thông tin…

Lớp tập huấn nhằm triển khai cập nhật đầy đủ dữ liệu và đưa vào khai thác, sử dụng phần mềm quản lý CBCCVC tỉnh Quảng Nam; giúp lãnh đạo theo dõi quá trình thay đổi thông tin của mỗi CBCCVC; quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, thuận tiện trong việc tra cứu hồ sơ cá nhân. Hệ thống phần mềm được phân quyền đến từng phòng ban và cá nhân được phép xem, sửa, xóa... đảm bảo tính bảo mật hồ sơ.

Sau lớp tập huấn, học viên hướng dẫn lại cho cơ quan, đơn vị mình cập nhật phần mềm trước ngày 22.3.2021.

TAGS