Thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức huyện Nam Trà My

D.LỆ |

Chiều 17.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn có buổi làm việc, thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của huyện Nam Trà My.

Theo Đề án vị trí việc làm huyện Nam Trà My, HĐND huyện gồm Thường trực HĐND và 3 ban HĐND; UBND có 12 cơ quan chuyên môn giúp UBND huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương. Biên chế được UBND tỉnh giao là 100 người, hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ là 6 lao động; số người làm việc đến thời điểm 15.3.2022 là 65 biên chế và 6 hợp đồng Nghị định 68.

Theo Quyết định số 2804 ngày 17.9.2018 của UBND tỉnh, UBND huyện Nam Trà My được phê duyệt 76 vị trí việc làm, gồm 12 vị trí lãnh đạo quản lý; 51 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ; 13 vị trí hỗ trợ, phục vụ. Trên cơ sở vị trí việc làm, UBND huyện Nam Trà My xác định biên chế và số lượng người làm việc ổn định giai đoạn 2022 - 2025 gồm có 95 biên chế công chức và 9 hợp đồng Nghị định 68.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu khi xây dựng đề án vị trí việc làm cần căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, cường độ, áp lực công việc, tính phức tạp của nhiệm vụ đối với từng vị trí, tính phức tạp của địa bàn, đối tượng quản lý.

Số lượng vị trí việc làm là cốt lõi của đề án, xác định rõ bao nhiêu vị trí, gắn với từng vị trí là bao nhiêu việc làm mà xác định biên chế đi theo. Địa phương cần đặt vào trong số lượng tổng biên chế của Bộ Nội vụ giao của Quảng Nam, thì khi tăng của nơi này phải giảm của nơi khác; tính toán tinh giản biên chế theo lộ trình sao cho đảm bảo.

TAGS