Thăng Bình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính qua tin nhắn SMS

HỒNG NĂM |

(QNO) - UBND huyện Thăng Bình vừa có công văn triển khai tin nhắn SMS thông báo việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (37 Nguyễn Thuật-Hà Lam-Thăng Bình-QN) (Ảnh HN)
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC huyện Thăng Bình tại 37 Nguyễn Thuật, thị trấn Hà Lam.

Kể từ đầu tháng 7.2022, UBND huyện Thăng Bình phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin truyền thông thuộc Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Quảng Nam triển khai tin nhắn SMS thông báo việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị có có hồ sơ TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận 1 cửa huyện theo dõi thực hiện việc nhắn tin thông báo tiếp nhận, mức phí, lệ phí và tình trạng giải quyết hồ sơ cho tổ chức và cá nhân trên hệ thống, thông tin một cửa điện tử và trên cổng dịch vụ công.

Việc này giúp tổ chức, cá nhân nắm được tình trạng hồ sơ đã nộp, kịp thời bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu và chủ động thời gian đến nhận kết quả. Việc thông báo bằng tin nhắn SMS này đồng thời cũng nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân trong việc giải hồ quyết hồ sơ TTHC.

TAGS