Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện cấp chứng minh nhân dân trở lại

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn thống nhất tổ chức lại việc giải quyết thủ tục cấp chứng minh nhân dân vào thứ Bảy hằng tuần tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kể từ ngày 12.9.2020.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Trung tâm Hành chính công tỉnh triển khai thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính nêu trên; đồng thời vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trước đó, từ ngày 1.8.2020, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Trung tâm Hành chính công tỉnh tạm dừng thực hiện việc cấp đổi chứng minh nhân dân vào thứ Bảy hằng tuần.

TAGS