bảo tồn

An toàn cho di tích

XUÂN HIỀN |

Dù nguồn lực đầu tư cho công tác bảo tồn di tích luôn được quan tâm nhưng các di tích cấp tỉnh ở Quảng Nam vẫn không tránh khỏi sự xuống cấp.

Bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng

TÂM LÊ |

Việc thành lập và duy trì hoạt động của các nhóm bảo tồn cộng đồng tại vùng đệm Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi (Nông Sơn) là động thái đầu tiên trong việc nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.

Bảo tồn đàn voọc chà vá: Xác lập vai trò của cộng đồng

VĂN PHIN |

“Dự án tăng cường vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” đã góp phần tích cực bảo tồn đàn voọc chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành).

Bàn phương án bảo tồn hiệu quả giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My

XUÂN HIỀN |

(QNO) - Khá nhiều các kiến giải, nhận định về thực trạng cũng như tìm cách kế thừa, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được ghi nhận tại Hội thảo "Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My - công tác bảo tồn và phát triển" được tổ chức chiều nay 6.12. 

Bảo tồn nguồn gen giống lúa rẫy

HOÀNG LIÊN |

Việc bảo tồn nguồn gen các giống lúa rẫy, tạo bộ giống xác nhận đạt chuẩn, nâng chất lượng giống và năng suất lúa là thành quả từ đề tài “Điều tra tình hình phân bố và phục tráng nguồn giống một số cây nông nghiệp: lúa rẫy (nhe mùa, ba trăng, ba toon) và ngô nếp Hội An”, do kỹ sư Nguyễn Định chủ nhiệm, triển khai giai đoạn 2014 - 2021.