cơ quan thuế

Khẩn trương triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

M.ĐỨC |

(QNO) - Nhằm đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thanh toán của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có liên quan tập trung triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.

Bộ Tài chính đề nghị tăng cường chống thất thu trong kinh doanh bất động sản

VĂN DŨNG |

Bộ Tài chính đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tăng cường chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. 

Quản lý các khoản thu khác không do cơ quan thuế quản lý thu

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 2566 về quản lý các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước không do cơ quan thuế quản lý thu.