đơn vị hành chính

Đồng ý thành lập 5 phường, 1 thị trấn ở Quảng Nam

Theo VOV |

(QNO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập 5 phường ở thị xã Điện Bàn và 1 thị trấn ở huyện Nông Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2022 - 2030: Giảm mạnh số lượng xã

HÀN GIANG |

Giai đoạn 2022 - 2030 dự kiến Quảng Nam sắp xếp 51 đơn vị hành chính cấp xã. Nhìn lại 2 năm thực hiện sắp xếp ở một số địa phương để rút kinh nghiệm, vướng mắc lớn nhất mà nhiều ngành, địa phương cùng nhìn nhận là việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư...

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Cần giải quyết kịp thời chế độ chính sách

HÀN GIANG |

Đó là một trong các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh sau khi khảo sát về tổ chức, hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã thành lập mới. 

Thông qua việc thành lập thị trấn Hương An (Quế Sơn)

CHÂU NỮ |

(QNO) - Cuối tuần qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của 18 tỉnh, thành phố, trong đó có Quảng Nam.