hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học “Cuộc đời và sự nghiệp chí sĩ Đỗ Đăng Tuyển”

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Ngày 27.4, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội thảo khoa học “Cuộc đời và sự nghiệp chí sĩ Đỗ Đăng Tuyển”.