làng Đại Bình

Phát triển làng du lịch Đại Bình

CÔNG DŨNG - TÂM LÊ |

Làng Đại Bình (xã Quế Trung, Nông Sơn) vừa được tỉnh chọn là một trong hai làng tham gia thí điểm phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khảo sát các điểm du lịch tại Nông Sơn

TÂM LÊ |

(QNO) - Ngày 22.12, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế tại làng du lịch cộng đồng Đại Bình và Dinh Bà Thu Bồn (xã Quế Trung, Nông Sơn).

Hai làng cộng đồng được đăng ký chương trình phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới

QUỐC TUẤN |

(QNO) - Trong công văn gửi Văn phòng Điều phối Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vào ngày 28.10, Quảng Nam đăng ký làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh (xã Tam Thanh, Tam Kỳ) và làng Đại Bình (xã Quế Trung, Nông Sơn) tham gia thí điểm chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Nông Sơn hội thảo giới thiệu tiềm năng du lịch Đại Bình

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Sáng 28.4, UBND huyện Nông Sơn phối hợp Công ty TNHH Tư vấn quản lý và đầu tư Mastery tổ chức hội thảo giới thiệu tiềm năng du lịch Đại Bình (xã Quế Trung).