nghệ thuật truyền thống

Hiệp Đức bảo tồn văn hóa truyền thống

TÂM ĐAN - MAI NHI |

Trước nguy cơ mai một của nhiều loại hình văn hóa truyền thống, tại Kỳ họp thứ 9 vừa qua, HĐND huyện Hiệp Đức (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết số 60 (ngày 30/9/2022) về khôi phục, bảo tồn và phát huy một số loại hình văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện đến năm 2026.

Quế Sơn tổ chức Liên hoan Nghệ thuật tuồng, dân ca

DUY THÁI |

(QNO) - Ngày 2.6, UBND huyện Quế Sơn tổ chức Liên hoan Nghệ thuật tuồng, dân ca năm 2022 với sự tham gia của hơn 50 diễn viên đến từ 13 xã, thị trấn trên địa bàn.