ngư trường

Núi Thành kiểm soát ngư trường khai thác hải sản

VIỆT NGUYỄN |

Khai thác hải sản sai tuyến là tồn tại lâu nay của nghề cá huyện Núi Thành nên địa phương đang áp dụng các giải pháp để kiểm soát chặt, đảm bảo quy định của Luật Thủy sản.

Khó quản lý ngư trường khai thác hải sản

VIỆT NGUYỄN |

Ngư dân trên địa bàn tỉnh đánh bắt hải sản không đúng quy định về ngư trường, tuy nhiên công tác quản lý, xử phạt còn bất cập. Do vậy, hành trình chuyển từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm còn nhiều gian nan.