người đứng đầu

Sử dụng chính thức Bản đồ thực thi thể chế tỉnh Quảng Nam

M.L |

(QNO) - Ngày 7.4, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu sử dụng bản đồ thực thi thể chế phục vụ đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chuyển đổi số

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 15.3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1491 thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong năm 2022.

Thực hiện quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức hội thuộc UBND tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 03/2021 và sẽ có hiệu lực từ ngày 15.3 tới.