Phạm Phú Thứ

"Tới đây sông nước lạ lùng…"

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG |

(Xuân Quý Mão) - Qua khỏi đèo Hải Vân, trên đường Nam tiến của ông cha ta, là xứ Quảng. Các cuộc di dân rầm rộ ở thời điểm năm 1471 theo Lê Thánh Tông, hay năm 1602 theo Nguyễn Hoàng đã mở ra thời thịnh trị và đưa giang sơn đến tận Mũi Cà Mau chỉ sau hai thế kỷ…

Kỷ niệm 140 năm ngày mất Trúc Đường Phạm Phú Thứ

KHÁNH LINH |

(QNO) - Chiều nay 10.4, thị xã Điện Bàn tổ chức lễ kỷ niệm 140 năm ngày mất Trúc Đường Phạm Phú Thứ (1882 - 2022) - một danh thần triều Nguyễn để lại nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng và đối ngoại.

Những bản tấu chói rạng lòng son

DUY HIỂN |

Với tiết tháo cương trực, tấm lòng tận trung được hun đúc bởi tư duy đổi mới và lòng yêu nước nhiệt thành, những tấu sớ của Phạm Phú Thứ dâng lên vua Tự Đức có văn phong rất riêng và giá trị  lịch sử, tư tưởng quý giá.

Phạm Phú Thứ - di sản văn hoá xứ Quảng

NGUYỄN THỊ THANH THẢO |

(QNO) - Tại Thư viện Quảng Nam, rất nhiều tư liệu quý về dư địa chí, lịch sử, văn hóa, danh nhân -  đặc biệt là các đầu sách về đất và người xứ Quảng vẫn mỗi ngày âm thầm chờ bạn đọc tri âm. “Cùng đọc sách” tuần này giới thiệu “Phạm Phú Thứ toàn tập”, một tác phẩm đậm tinh thần tài hoa bản địa xứ Quảng.