trồng sâm

Canh tác sâm Ngọc Linh dưới tán rừng: Cần chấn chỉnh những biện pháp không phù hợp

LÊ MUỘN |

Chủ trương của Nhà nước khi cho thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh luôn kèm theo những nguyên tắc để không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng tự nhiên. Tuy nhiên, một số người trồng sâm đang có những biện pháp canh tác không phù hợp; các cơ quan chức năng cần sớm có hướng điều chỉnh để bảo đảm sinh thái rừng.

Đưa vật liệu "gây hại" ra khỏi vùng trồng sâm

V.THỌ - H.GIANG |

Sở NN&PTNT yêu cầu các tổ chức, cá nhân không sử dụng các vật liệu có hại cho môi trường trong quá trình trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND huyện Nam Trà My đặt mục tiêu đến ngày 31.12.2022 đưa ra khỏi vùng trồng sâm tất cả vật liệu khó tiêu hủy, gây ô nhiễm môi trường, nhưng chính quyền địa phương thừa nhận việc thực hiện rất khó khăn.

Chạm vào giấc mơ "quốc bảo"

MỸ DUYÊN - TRẦN HỮU |

Để hiện thực giấc mơ phát triển sâm Ngọc Linh thành “quốc bảo”, Quảng Nam đã ban hành nhiều cơ chế chính sách theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và cộng đồng địa phương bảo tồn, phát triển, xây dựng thương hiệu sâm quốc gia. Nhưng để gìn giữ, phát triển “báu vật” này lâu bền, cần sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, môi trường rừng…

Cho thuê hơn 743ha môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh

CHÂU NỮ |

(QNO) - Tổng diện tích cho thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn Quảng Nam đến nay hơn 743ha. Trong đó 30 nhóm hộ (467 hộ) thuê hơn 434ha; 17 tổ chức, doanh nghiệp thuê hơn 309ha.