6 cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với 29 sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: C.N
Các cơ quan, đơn vị làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: C.N

Trong đó, có 6 cơ quan, đơn vị: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

UBND tỉnh xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với 23 cơ quan, đơn vị. Bao gồm các sở: Thông tin và truyền thông, Ngoại vụ, Y tế, VH-TT&DL, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, GD-ĐT, LĐ-TB&XH, Tài nguyên và môi trường, Khoa học và công nghệ, Kế hoạch và đầu tư, NN&PTNT; các trường: Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam, Đại học Quảng Nam, Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, Cao đẳng Y tế Quảng Nam; các đơn vị: Ban Dân tộc tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

TAGS