Bưu điện văn hóa xã Quế Lộc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

MINH THÔNG |

(QNO) - Sáng 13.9, Bưu điện tỉnh phối hợp với UBND xã Quế Lộc (Nông Sơn) tổ chức lễ khai trương thí điểm chuyển giao tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND xã sang Bưu điện văn hóa xã.

Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính xã Quế Lộc tại Bưu điện văn hóa xã. Ảnh: MINH THÔNG
Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính xã Quế Lộc tại Bưu điện văn hóa xã. Ảnh: MINH THÔNG
 

Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã có chỉ đạo thí điểm chuyển bộ phận một cửa của 2 UBND huyện và 7 UBND xã sang bưu điện, nhằm đáp ứng công tác phục vụ tốt hơn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời đáp ứng yêu cầu theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 61; đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường triển khai các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4; dịch vụ công trực tuyến kết hợp chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: MINH THÔNG
Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: MINH THÔNG
 

Theo đề án thí điểm này, Bưu điện văn hóa xã sẽ cung cấp đầy các dịch vụ chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tất cả lĩnh vực cho người dân như: chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ bảo trợ xã hội, người có công… Đặc biệt, trong lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (bao gồm cả lĩnh vực về đất đai...), Bưu điện văn hóa xã sẽ thu/nộp hộ người dân các khoản tiền thuế, phí, lệ phí (bao gồm các khoản thuế về đất đai).

TAGS