Còn bất cập liên quan đến bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn

M.H |

Đoàn công tác của HĐND tỉnh do bà Đặng Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban Pháp chế làm trưởng đoàn vừa có buổi giám sát, làm việc với UBND xã Quế An và thị trấn Đông Phú (Quế Sơn) về tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn; tổ chức và hoạt động của Công an xã theo lộ trình bố trí công an chính quy trên địa bàn tỉnh.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Quế An.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Quế An.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Quế An - Lương Văn Phước cho biết, sau khi có quy định của HĐND tỉnh về người hoạt động không chuyên trách ở xã theo Nghị quyết số 12 và ở thôn theo Nghị quyết số 43, xã Quế An đã nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của HĐND tỉnh, đến nay đã bố trí 12/12 trường hợp ở xã, sau khi sắp xếp, bố trí không có trường hợp dôi dư. Đối với thôn, thực hiện bố trí 3 người đảm nhận 5 chức danh (bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, thôn đội trưởng kiêm công an viên). Về đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đến nay Quế An chưa được bố trí.

Đối với thị trấn Đông Phú, Chủ tịch UBND thị trấn - Nguyễn Văn Được thông tin, hiện nay thị trấn đã bố trí 11/14 người hoạt động không chuyên trách, trong đó có 3 trường hợp kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách. Trong khi đó ở thôn đã bố trí đúng quy định tại Nghị quyết số 43. Công an thị trấn Đông Phú được bố trí chính quy vào tháng 7.2013.

Theo đánh giá của các địa phương, việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn đã tinh gọn, giảm sự cồng kềnh của bộ máy, hệ thống chính trị từ cơ sở, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít khó khăn, bất cập đó là sau khi hợp nhất thôn, dân số tăng, địa bàn rộng nhưng số lượng cán bộ lại giảm và kiêm nhiệm nên khó khăn trong việc quản lý, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Đối với đội ngũ không chuyên trách cấp xã, khi thực hiện Nghị quyết 12 khối lượng công việc nhiều nhưng phụ cấp hằng tháng lại thấp hơn so với trước, chưa đảm bảo nhu cầu đời  sống. Ngoài ra, cơ sở vật chất, nơi làm việc, trang thiết bị phục vụ hoạt động của công an chính quy còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

TAGS