Nam Trà My nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Nỗ lực huy động nguồn lực, kiện toàn hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp và khách du lịch là mục tiêu huyện Nam Trà My phấn đấu trong năm 2019 và thời gian tới.

Thời gian qua, huyện Nam Trà My đã nỗ lực ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước. Về hạ tầng kỹ thuật, hiện số lượng máy vi tính trang bị cho các phòng ban trực thuộc UBND huyện là 200 máy/200 cán bộ công chức, viên chức huyện; khối cơ quan xã chỉ mới được 50%. Huyện được trang bị một đầu mối cho hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Hạ tầng mạng phục vụ ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện có cải thiện với 100% đơn vị, cơ quan nhà nước cấp huyện và 80% đơn vị, cơ quan nhà nước cấp xã kết nối internet nhằm trao đổi thông tin nội bộ, tra cứu dữ liệu, trao đổi số liệu điện tử. Tỷ lệ văn bản đi và đến qua hệ thống Q-Office của huyện là 80%. Toàn huyện có 15/28 cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử độc lập và 10 xã, đơn vị có cổng thông tin điện tử thành phần trên Cổng thông tin điện tử huyện, trên 70% đơn vị trường học có trang thông tin điện tử.

Dù có nhiều nỗ lực, song việc ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Hạ tầng CNTT và viễn thông, điện lực chưa được đầu tư đồng bộ. Hiện, các cơ quan trực thuộc huyện có mạng LAN, nhưng còn yếu, chủ yếu đáp ứng kết nối đơn giản, tính an toàn, bảo mật thông tin yếu. Trụ sở HĐND-UBND huyện chưa có kết nối mạng LAN. Tại trung tâm 2 xã Trà Linh và Trà Cang chưa có đường truyền internet cáp quang.

Thiết bị CNTT trang bị cho các đơn vị chủ yếu là từ nguồn mua sắm thường xuyên, trang bị từ các nguồn dự án trước đây hiện đã cũ và lạc hậu, thiếu và yếu. Có 20 - 30% máy tính sử dụng 5 năm đã xuống cấp, cần thay thế mới, song nguồn lực huyện còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Nhân lực CNTT chủ yếu kiêm nhiệm, chưa được đào tạo sâu về, toàn huyện chỉ có 2 cán bộ chuyên trách CNTT. Cán bộ được đào tạo CNTT được bố trí về làm việc ở các xã còn ít, chưa đảm bảo yêu cầu trong tình hình mới, cần phải đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc.

Đến nay, huyện Nam Trà My đã ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2019. Huyện đang đầu tư hệ thống mạng LAN tại trụ sở UBND huyện và hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại điểm cầu Huyện ủy và tại 10/10 xã. UBND cũng tập huấn, đưa vào sử dụng chữ ký số, phần mềm hành chính công cấp xã, huyện. Bộ phận một cửa đang được đầu tư, phù hợp với thực tế của địa phương, dự kiến đưa vào sử dụng vào tháng 11.2019.

Huyện cũng đang triển khai thu thập hoàn thiện việc xây dựng app du lịch thông minh trên thiết bị di động hệ điều hành iOS, Android phục vụ du khách và người dân; xây dựng chuyên mục trả lời tự động dịch vụ hành chính công... Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với Sở KH&CN để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để xây dựng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và dự kiến sẽ hoàn thành, công bố vào tháng 11.2019.

TAGS