Quảng Nam đứng đầu về chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2019

Q.C |

(QNO) - Với 90,51 điểm, Quảng Nam đứng đầu 63 tỉnh, thành phố về chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2019.

.
So với 2018, POBI 2019 của Quảng Nam tăng 4 bậc và dẫn đầu cả nước. Ảnh: Internet

Tại TP.Hà Nội vừa công bố kết quả khảo sát POBI 2019 do Liên minh Minh bạch ngân sách (BTAP), Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), Trung tâm Phát triển và hội nhập (CDI) thực hiện.

Theo đó, Quảng Nam đạt 90,51 điểm và đứng vị trí đầu bảng. Tiếp sau đó là Bà Rịa - Vũng Tàu (90,39 điểm), Đà Nẵng (89,95 điểm), Vĩnh Long (88,95 điểm). Quảng Nam nằm trong nhóm 24 tỉnh, thành công khai đầy đủ thông tin về ngân sách nhà nước (nhóm A, có điểm xếp hạng từ 75 đến 100 điểm).

Ngoài ra có 27 tỉnh, thành thuộc nhóm công khai tương đối đầy đủ (nhóm B, từ 50 đến dưới 75 điểm); 9 tỉnh, thành thuộc nhóm công khai chưa đầy đủ (nhóm C, từ 25 đến dưới 50 điểm); 3 tỉnh ít công khai là Hòa Bình, Đồng Tháp và Lạng Sơn (nhóm D, từ 0 đến dưới 25 điểm).

POBI 2019 cũng cho thấy sự khác biệt giữa mức độ công khai ngân sách tỉnh của các vùng. Xếp theo 7 vùng địa lý trên cả nước, duyên hải Nam Trung Bộ có điểm xếp hạng trung bình cao nhất với 77,16 điểm. Tiếp sau đó là Đông Nam Bộ (73,81 điểm), Tây Nguyên (70,27 điểm), đồng bằng sông Hồng (68,24 điểm), trung du và miền núi Bắc Bộ (63,5 điểm), đồng bằng sông Cửu Long (58,7 điểm), Bắc Trung Bộ (52,62 điểm).

Như vậy, Quảng Nam tăng 13,83 điểm và tăng 4 bậc so với POBI 2018 (đạt 76,68 điểm và đứng thứ 5).

TAGS